Barn og unge ventet i snitt 50 dager på psykisk helsehjelp i Helse Møre og Romsdal i fjor. Det er en kraftig bedring – men fortsatt for lenge

Ventetida for barn og unge har rast

– Vi er veldig stolte over hoppet fra 63 dager ventetid i forfjor til 50 dager i fjor. Men vi jobber videre, vi er ikke fornøyde ennå.

AKUTTE FØRST: – Det er viktig å få fram at barn og unge som henvises til oss, får individuell vurdering. Svært mange får hjelp mye tidligere enn 50 dager. De med akutte behov får hjelp først, sier Manuela Strauss. Hun er avdelingssjef psykisk helsevern for barn og unge i helseforetaket.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Det sier Manuela Strauss, avdelingssjef psykisk helsevern barn og unge (PHBU) i Helse Møre og Romsdal.