Gassco med ny rapport om gassløsninger

Nyhamna alternativ for gass fra Barentshavet

Nyhamna er ett av flere alternativ Gassco i en ny områdestudie peker på for ilandføring av gass fra Barentshavet.

BARENTSHAVET SØR: Gassco vurderer nå ulike løsninger for gassen fra Barentshavet sør.   Foto: Illustrasjon: Gassco

Nyheter

MOLDE: I rapporten ser Gassco på hvordan en kan få transportert ut mer av gassen i Barentshavet sør med en gassrørledning.