Hver fjerde arbeidstaker i Molde pendler inn fra nabokommunene

Flere ålesundere pendler til Molde

Molde har blitt mer attraktivt som jobbsted for ålesundere. Hvert år siden 2015 har Molde fått 10 flere innpendlere fra Ålesund.

TIL MOLDE: Molde har blitt arbeidssted for stadig flere ålesundere. I løpet av fire år, fra 2015 til januar 2019 økte antall innpendlere fra Ålesund med 40 personer. Det er nå 217 personer som pendler fra Ålesund til Molde. Bildet er tatt tidligere.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Molde er fortsatt byen som har mange flere arbeidsplasser enn man sjøl klarer å fylle. Ved inngangen til 2019 hadde Molde 13.715 arbeidsplasser.