Fjord1: – Vi har gjort noen endringer

Regionleder i Fjord1, Jan Petter Jagedal Thomsen, sier at det har blitt gjort tiltak som gir større kapasitet på «Ivar Aasen».

Stengte sidedekk: «Ivar Aasen» går fast på sambandet mellom Solholmen og Mordalsvågen. Det har vært mange reaksjoner på kapasiteten på bilferja.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Fjord1 har kontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune for å drifte sambandet Mordalsvågen-Solholmen. De siste dagene har det kommet flere reaksjoner fra publikum som ikke har kommet seg med ferja.

– Vi har en god og løpende dialog med fylkeskommunen. Nå har vi gjort noen midlertidige kontraktuelle tilpasninger som gjør at vi kan stuve bedre på Ivar Aasen, sier Thomsen.

– Hva innebærer disse endringene?

– Det er som sagt små endringer som gjør at vi i får utnyttet hoveddekket bedre.

– Vil det si at dere ikke har oppfylt minimumskravene tidligere?

– Nei, vi har levert i henhold til kontrakten hele tiden.

– Støtter ikke kravene

Spesielt har det vært reaksjoner på at sidedekkene på ferja ikke har vært tatt i bruk. Mange har blitt frustrerte på at de må stå igjen på kaia, sjøl om det tilsynelatende har vært ledige plasser på ferja.

– Hva skyldes det at dere ikke kan ta sidedekkene i bruk?

– Sidedekkene på Ivar Aasen støtter ikke kravene i de nye kontraktene. Det er vi nødt til å forholde oss til, sier Thomsen.

Han er likevel klar på at han håper situasjonen løser seg raskt til det beste for dem som bruker ferja.

– Selvfølgelig ønsker vi en løsning så snart som mulig, sier Thomsen.