Klimafestivalen

– Molde får stor utfordring med trua artar

Utrydding av artar er like alvorleg som global oppvarming - her får nye Molde kommune ei kjempeutfordring.

LANGSTRAKT: Molde kommune må handtere stor variasjon av utfordringar når det gjeld trua artar, mellom anna vern av sjeldan skog i Eikesdalen. Bildet er tatt tidlegare.  Foto: Renate Gilde

Nyheter

– At artar forsvinn i raskt tempo er katastrofalt, og er ei stor utfordring globalt, nasjonalt og lokalt. Ikkje minst for Molde no etter samanslåing med Midsund og Nesset. Det seier Geir Gaarder, naturforvalterkandidat ved Miljøfaglig Utredning i Tingvoll.