Viktig å spørre om sjølmordstanker

– Det utløser ikke mer sjølmordsfare å bli spurt om man tenker på å ta sitt liv. Men spørsmålet må ha en hensikt.

ULIK RISIKO: – Det er lavere risiko for sjølmord hos dem som har et vanskelig liv over lang tid og går i behandling, sammenliknet med tilstander som debuterer brått, sier Fredrik A. Walby. Han er forsker og psykologspesialist tilknytta Nasjonalt senter for selvmordforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo.   Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA

Nyheter

Det sier Fredrik A. Walby, forsker og psykologspesialist ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.