- Jeg vil gjerne bidra til at andre som har opplevd sjølmord ikke skal sitte igjen med dårlig samvittighet

For Marianne Standal var åpenhet om Sverres sjølmord naturlig for å komme videre. Et hjelpeapparat som var der, familier og gode venner har også vært viktig for henne og barna.

Deler sine erfaringer: - Hvis jeg kan komme med et råd, så må det være å unngå dårlig samvittighet. De som sitter igjen må ikke bebreide seg sjøl etter et sjølmord. For Marianne Standal ble det viktig å takle sorgen så rasjonelt og fornuftig som mulig.  Foto: Hugo Tingvoll

Nyheter

– Ingen skal føle at de må ta ansvar for at andre tar livet sitt. Det er mine tanker til de som har opplevd tilsvarende og som kanskje bebreider seg sjøl i ettertid, sier hun.