Klart for første møte i utvalget som får eldrebølgen i fanget

Det nye utvalget for helse og omsorg i Molde kommune ledes politisk av Inger Cecilie Frisvoll (KrF). Administrativt ledes helse- og omsorg av den nye kommunalsjefen Tanja Thalén.

Ny leder: KrF-politiker Inger Cecilie Frisvoll er inne i sin andre periode som kommunestyrepolitiker i Molde. Hun er utdannet sjukepleier og i dag tilknyttet Høgskolen i Molde.  Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Nyheter

Styringa av nye Molde kommune er delt inn i tre hovedutvalg, «Teknisk, plan og næring», «Helse og omsorg» og «Oppvekst, kultur og velferd».