LEDER FREDAG 10. JANUAR

Et lite grep som kan berge livet til flere

Redder liv: Flytevester kunne ha berget livet til flere som omkom på sjøen i 2019. Slik bilbelter redder liv i trafikken i dag. (Bildet er fra en øvelse).   Foto: Scanpix

Personlig sikkerhetsutstyr kunne også ha reddet flere liv til sjøs.

Nyheter

2019 ble et svært gledelig år for trafikksikkerheten i Norge. For første gang siden biltrafikk ble vanlig i landet, ble ingen barn drept i trafikken. For 50 år siden mistet 100 barn livet, til tross for at det var færre biler og mindre trafikk.

Fortsatt er det langt igjen til at nullvisjonen om ingen drepte oppnås. Men arbeidet med trafikksikkerhet er en suksesshistorie i Norge. Siden 1970-tallet har det stort sett bare gått riktig veg. Det er flere årsaker til dette, men det personlige sikkerhetsutstyret – som bilbelte – har spilt en viktig rolle.

I dag er det sjeldent at vi hører om folk som ikke bruker sikkerhetssele i bil. «Alle vet» at det kan redde liv i trafikkulykker, takket være mange kampanjer opp gjennom åra. Siden lovpåbudet kom i 1975 og innføringen av gebyr i 1979, har bruken av bilbelte økt kraftig. I dag er det rundt 90 prosent som bruker belte i for- og baksetet – både i og utenfor tettsteder.

Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at 4 av 10 av de drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte.

Personlig sikkerhetsutstyr kunne også ha reddet flere liv til sjøs. 28 personer omkom i fritidsbåtulykker i 2019. Det er en økning på fire personer fra 2018. 27 av de 28 omkomne i 2019 var menn.

Sjøfartsdirektoratet har sin egen nullvisjon om at ingen skal miste livet ved bruk av fritidsbåt. Et av de viktige virkemidlene for å nærme seg en slik visjon, er bruk av flyteutstyr. Siden 2015 har det vært påbudt å ha på flyteutstyr i båter under åtte meter som er i fart. Likevel manglet over halvparten av de omkomne flytevest. I fire av dødsulykkene er det uvisst om flytevest ble brukt eller ikke.

Bruk av flyteutstyr kunne utvilsomt ha hindret flere av dødsfallene på sjøen i 2019. Slik bruk av sikkerhetsseler kunne berget flere liv i trafikken. Det er også et personlig ansvar vi har.