LEDER TORSDAG 9. JANUAR

Sliter tungt, ett år etter retningsvalg

Hver sin veg: Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide og nåværende leder Kjell Ingolf Ropstad etter at striden i partiet var over, og det ble klart at Hareide tapte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix 

Det begynner alvorlig å haste for KrF

Nyheter

For et år siden sa KrFs landsstyre, med knappest mulig flertall, ja til å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre. Med 19 mot 17 stemmer. Noen måneder tidligere valgte partiets landsmøte, også da med knapp margin, å stemme nei til partileder Knut Arild Hareides anbefaling om å søke regjeringsmakt sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Hareide gikk av 17. januar 2019, og Kjell Ingolf Ropstad overtok som partileder.

Et å seinere er det fortsatt splittelsen om retningsvalget som preger KrF. Denne uka ble det kjent at tidligere KrFU-leder og tidligere rådgiver for Knut Arild Hareide, Emil André Erstad, melder seg ut av partiet. I løpet av det siste året har flere profilerte KrF-ere meldt seg ut.

Valgresultatet i fjor var heller ingen oppmuntring, og i en rekke meningsmålinger i vinter har KrF vært godt under sperregrensa. I en meningsmåling i november var partiet for første gang under 3 prosent oppslutning. Det er en historisk dårlig rekord for Kristelig Folkeparti.

Analytikere mener at KrF nå skraper på grunnfjellet. Partiet anslår at det ved utgangen av 2019 hadde 19.952 medlemmer, ned fra 23.802 medlemmer i 2018. Medlemstallet til KrF er mer enn halvert siden 2001, da det hadde 48.000 medlemmer. Partiet har hatt en jevn nedgang i medlemstallet på 1.000-2.000 medlemmer i året, med unntak av kriseåret 2019, da det stupte med nesten 4.000 medlemmer.

I Sverige har søsterpartiet Kristdemokraterna fått en oppslutning på godt over sju prosent. Veksten konm etter at partiet tok en klar høyredreining for en stund tilbake. Foreløpig har ikke KrF fått sett en tilsvarende effekt av sitt vegvalg. Heller har det vært motsatt.

Om høyre- og venstresida i partiet greier å forenes og meisle ut en farbar retning for partiet inn mot valget i 2021 vil de neste månedene vise. Det begynner alvorlig å haste for KrF. Avskallingen truer partiets eksistens, og behovet for å nå nye velgergrupper er akutt.