LEDER ONSDAG 8. JANUAR

Sterk kraft i ferjeopprøret

OPPRØR: På kort tid har protestgruppa møt høgere fergetakster samlet brei støtte. Politikerne bør ikke undervurdere krafta i dette opprøret.  Foto: Bjørn Brunvoll

For befolkningen langs kysten er svarene som ble gitt utilfredsstillende.

Nyheter

Samferdselsminister Jon Georg Dale ble møtt av den lokale protestgruppa mot høgere ferjetakster da han besøkte Romsdal i går. I løpet av de siste månedene har gruppa samlet inn 21.000 underskrifter mot de planlagte økningene i ferjetakstene for vel 20 samband i fylket.

Et liknende opprør er nå på gang i Nordland. Økte fergepriser vil bli en stor sak i offentligheten de neste månedene. Fylkespolitikere, stortingspolitikere og regjeringa bør ikke undervurdere krafta i dette opprøret. Protestbølgen som nå er under oppbygging i mange distriktskommuner kan sammenliknes med bompengeopprøret rundt byene.

Samferdselsministeren hadde ikke med seg noen ekstra penger til aksjonistene. Det er ikke så overraskende. Dale viser til at de aktuelle takstøkningene kommer på fylkeskommunens ruter. Følgelig mener han at det er fylkespolitikerne som har ansvaret. Der har flertallet vist til at ferjedrift er underfinansiert. Representanter for protestgruppa mener at samferdselsministeren kan gjøre noe med saka dersom han ønsker.

For befolkningen i distriktet er svarene som blir gitt utilfredsstillende. Det er liten trøst i at politikere på ulikt nivå skylder på hverandre. Forslagene om økte ferjetakster rammer distriktene hardt, og gjør det mindre attraktivt å bo og drive næring i distriktene. For næringslivet langs kysten gir det økte kostnader, og mindre optimisme. Samtidig reduseres mobiliteten i lokalsamfunnene. I valginnspurten så man at det var vilje til å jobbe fram forlik rundt bompengekonfliktene. Mange langs kysten etterlyser den samme viljen nå.

Engasjementet denne saka skaper viser at dette allerede er en stor og viktig sak. Samferdselsministeren skal ha ros for at han møtte protestgruppene. Han blir likevel målt på hvordan han jobber videre med problemstillingen. Over 45 kystordførere har stilt seg bak opprøret. Dette er ikke lenger en sak som kun omhandler Møre og Romsdal fylke.