– Vi må snu trenden om det skal være attraktivt å bosette seg her

– Nesset har vært en av kommunene i fylket med lavest arbeidsplassdekning. Det må vi gjøre noe med dersom det skal bli attraktivt for familier å etablere seg i denne delen av nye Molde kommune.

Arbeidsplasser: - Vi må snu utviklingen med lav arbeidsplassdekning. Det blir viktig for å få folk til å bosette seg også i vår del av den nye kommunen, sier styrelder Stig Bjarne Silseth i Nesset Vekst.   Foto: SIGMUND TJELLE / DRIVA

Nyheter

(DRIVA.NO) Styreleder Stig Bjarne Silseth i Nesset Vekst viser til den betydelige underdekningen på arbeidsplasser når han blir spurt om status og framtid for næringsutvikling i kommunen som ble en del av Molde kommune fra årsskiftet.