Bitten Linge reagerer på språkbruk i Molde kommunestyre

– Jeg føler meg krenket

– Når Trygve Grydeland lurer på hvem som vil bo i kommunen om Molde skal være en geriatrisk avdeling, blir jeg direkte krenket på vegne av de eldre, sier Bitten Linge (82).

TALER DE ELDRES SAK: Bitten Linge.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

– Molde skal være en attraktiv by for alle, da må ikke en gruppe bli omtalt på en så nedsettende måte, utdjuper hun.