Advarte på det sterkeste mot fritak for øyboerne

Et fritak for eiendomsskatt for Sekken og Midsund kan få den konsekvensen at det ikke skrives ut eiendomsskatt i Molde kommune 2020, ifølge kommunedirektør Arne Sverre Dahl.

Advarsel: Kommunedirektør Arne Sverre Dahl advarte kommunestyret på det sterkeste å vedta et fritak for eiendomsskatt for Sekken og Midsund  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I intensjonsavtalen mellom Molde, Midsund og Nesset heter det: «Boliger/fritidseiendommer på øyer uten fastlandsforbindelse skal ikke ha eiendomsskatt. Det skal jobbes for å få til en unntaksbestemmelse for eiendomsskatt på næringseiendommer, verker og bruk på nåværende Midsund».