Regionrådene, NHO og LO tar opp miljøpålegg fra Fylkesmannen

– Kan knekke skipsverft

Romsdal Regionråd, Sunnmøre Regionråd, NHO og LO i Møre og Romsdal hevder skipsverftenes økonomi og eksistens trues etter pålegg fra Fylkesmannen.

VARD LANGSTEN: Vard Langsten i Tomrefjord er et av de 13 verftene som har fått pålegg fra Fylkesmannen.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har pålagt 13 verft å levere plan for utfyllende undersøkelser med risikovurdering knyttet til forurenset sjøbunn, og tiltaksplan for eventuell opprydding i sedimentene.