Ingen behandling av Raudsand-saka

Nye Molde kommunestyre behandler ikke reguleringssaka på Raudsand i dag. Årsaken er at de som fremmet forslaget, valgte å trekke den fra sakslista.
Nyheter

Allerede i spørrehalvtimen kom Raudsand-saka opp selv om det var klart at saka ikke ville bli behandlet. Bjørn Jacobsen (SV) mente at man måtte kunne diskutere en sak som rammet alle 32.000 innbyggere i nye Molde kommune.