Vil sikre NAV-tilbudet i Nesset

Kommunestyret i Nesset ber nye Molde kommune sikre at dagens antall kommunalt ansatte og åpningstiden for NAV i Nesset videreføres i den nye kommunen.

BER MOLDE KOMMUNE FØLGE OPP: Svein Atle Roset (KrF).   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

(DRIVA.NO) Det var etter en resolusjon fra Svein Atle Roset (KrF) at kommunestyret uttrykker bekymring rundt den framtidige organiseringen av NAV i Nesset.