Helse Midt er «taperen» i fordelinga av sjukehuskronene

Midt-Norge får 63 millioner mindre enn i dag, i forslaget til ny fordeling av landets sjukehuskroner.

– BEDRE MODELL: – Utvalget mener dette er en bedre modell. Den fanger opp endringer på flere områder, blant annet i sykelighet, behov og behandlingsformer, sa Jon Magnussen da han la fram «Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak». Bildet er tatt på Helse MR-møte i Ålesund i februar.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

– Utvalget mener dette er en bedre modell, sa Jon Magnussen da han la fram «Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak».