Frænaordføreren: – Vi må sørge for gode oppvekstvilkår for barn og unge

Fræna ser ut til å rappe slagordet Molde har hatt: «Molde stikker seg ut». Mens de fleste andre kommunene sliter med folketallet og utflytting, peker pilene oppover for Fræna i år.

På fart framover: Fræna utmerker seg med stort fødselsoverskudd, netto tilflytting og økning i folketallet hittil i år. – Kombinasjonen med å satse på skole, boligtomter og næringsareal er vegen å gå, sier ordfører Tove Henøen.   Foto: Eirik Heen

Nyheter

FRÆNA: For Fræna har 2019 vært et blomstringsår når det kommer til folketallsutvikling. Det mest gledelige er at barnetallet øker. I de ni første månedene av året har Fræna et fødselsoverskudd på 30 personer. Det innebærer mer enn en full skoleklasse jenter og gutter.