Fortsatt behov for noe mer volum for å kunne starte opp igjen godstransporten på Raumabanen

Ber næringslivet og transportørene om å komme på banen

– Vi er nærme en ny oppstart på Raumabanen, men signalene etter møtet i Jernbanedirektoratet i november er at Green Cargo fortsatt trenger garanti på noe mer volum før de kan starte opp igjen godstransporten gjennom Romsdalen, sier ordfører Yvonne Wold i Rauma i en pressemelding.

Krever sikkerhet Fortsatt krever Green Cargo en større sikkerhet for å starte opp med daglig godstransport mellom Åndalsnes og Alnabru.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

De som arbeider for godstransport på Raumabanen har fått mange positive tilbakemeldinger det siste året. Det så svært lyst ut etter møte med aktørene på Åndalsnes i juni. Det ble da gitt signal om at transportvolum tilsvarende bortimot 2/3-fullt tog daglig var sikret.

– Vi har tatt initiativet til et nytt møte mellom de aktuelle aktørene sammen med Jernbanedirektoratet rett over nyttår, forteller ordfører Yvonne Wold i Rauma.


Godstogene kan komme i gang igjen neste år

Lover 32 konteinere daglig på Raumabanen

Tre store godsspeditører garanterer å fylle hvert godstog med 32 konteinere. – Er kundegrunnlaget til stede, er vi parat til å kjøre tog, svarer togselskapet Green Cargo.


E136 gjennom Romsdalen er den mest trafikkerte vegstrekningen mellom Vestlandet og Østlandet, både når det gjelder godstransport og totalt antall kjøretøy. Det er en stadig større andel utenlandske vogntog på denne vegstrekningen, som ikke er dimensjonert for dagens trafikk. Siste trafikktelling for E136 Romsdalen, som ble gjennomført høsten 2018, viste 520 tunge kjøretøy pr døgn.

– Miljø og trafikksikkerhet er hovedårsaken til at Romsdal Regionråd har tatt en aktiv rolle i arbeidet med godstransport på bane. Vegen er absolutt ikke dimensjonert for den trafikken som er der i dag. I tillegg blir en stor andel av tungtrafikken utført av utenlandske operatører, som ikke alltid følger norske lønnsbetingelser, eller har utstyr tilpasset krevende norske forhold. Lykkes vi med å få i gang igjen godstoget vil vi fjerne ca 14.000 vogntog gjennom Romsdalen hvert år, sier ROR-leder Alf Reistad i pressemeldingen.

Fortsatt krever Green Cargo en større sikkerhet for å starte opp med daglig godstransport mellom Åndalsnes og Alnabru.

– Vi går derfor nå ut i markedet og henstiller alle vareeier og transportører som kan tenke seg å benytte Raumabanen, om å ta kontakt med ordføreren i Rauma eller Romsdal Regionråd. Det er avgjørende viktig å komme raskt i gang for å kunne dra full nytte av den økonomiske støtteordningen som regjeringen nå har innført, avslutter Alf Reistad