Rauma vil ha mer heimebasert omsorg, færre institusjonsplasser

Tar bort 21 plasser ved nytt helsehus

I år er sju institusjonsplasser tatt bort fra Rauma helsehus. Neste år skal det tas bort ytterligere 14 plasser ved helsehuset.

Reduserer antall institusjonsplasser: I løpet av to år blir det 21 færre institusjonsplasser ved Rauma helsehus. I stedet satser Rauma kommune på flere plasser i bokollektiv og styrker de heimebaserte tjenestene.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

RAUMA: For to år siden ble det nye Rauma helsehus på Åndalsnes tatt i bruk. Helsehuset inneholder en rekke tjenester og omsorgstilbud, og har 90 døgnplasser på institusjonen. Alle korttids og langtids sjukeheimsplasser er samlet ved Rauma helsehus.