Nysjefen vil drøfte stedlig ledelse ved sjukehusa

Mangel på stedlig ledelse ved sjukehusa har vært hett tema. Den nye toppsjefen vil nå drøfte en slik løsning.

GODE ERFARINGER: - Jeg har gode erfaringer med stedlig ledelse fra sjukehusa i Aleris, sier adm.dir. Øyvind Bakke. Nå vil han drøfte omlegging i HMR med ansatte og ledere. Her med økonomidirektør Heidi Nilsen onsdag.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Øyvind Bakke nevnte i sin orientering til styret onsdag, at han har fått innspill fra ansatte om behov for ledelse ved hvert av de fire sjukehusa.