Aukra sitter igjen med to tredeler av ferjeregninga, påpeker Aukra Næringsforum

– Ingen jubel hos oss

I øykommunen Aukra sprettes ikke sjampanjen for ferjeprisene, sier daglig leder Arnt Sommerlund i Aukra Næringsforum. – Vi blir straffet med økte ferjetakster på to hakk opp fra nyttår, sier han.

Reagerer på prishopp: Først skal fylkeskommunen bygge ny el-ferje og nytt ferjeleie på Hollingen, og bare et par år seinere skal Aukra få fastlandsforbindelse. – Uklokt av fylkeskommunen, mener Aukra Næringsforum og daglig leder Arnt Sommerlund.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

AUKRA: For bedriftene på Gossen og den delen av Aukras innbyggere som er avhengig av ferjene i hverdagen, er det høgere ferjetakster som er nyttårshilsenen. Da fylkestinget debatterte innføringen av autopass tirsdag 10. desember, fulgte representanter fra næringslivet nøye med. Fylkestinget samlet seg om å avlyse den foreslåtte ekstra takstøkningen på én takstsone. Men for sambandet Aukra-Hollingsholmen kommer det likevel prisøkning på to takstsoner for trafikantene fra 1. januar 2020.