Direktøren foreslår å investere 656 millioner kroner i 2020

SNR får 335 millioner til oppstart på Hjelset

Fellessjukehuset på Hjelset, fasader i Ålesund og medisinsk teknisk utstyr får mest i forslaget til investeringer for 2020.

BYGGESTART I OKTOBER NESTE ÅR: Direktøren foreslår at over halvparten av budsjettet for investeringer i 2020 settes av til SNR. I praksis betyr dette byggestarten for fellessjukehuset på Hjelset, med grunnarbeid og opprigging i oktober, ifølge budsjettet. ILLUSTRASJON: Helse Midt-Norge 

Nyheter

Molde/ÅLESUND: Når styret i helseforetaket torsdag møtes i Ålesund, skal de blant annet avgjøre hvordan de vil bruke foretakets sårt tiltrengte investeringskroner neste år.