Friluftsforum reagerer:

Protesterer på luksushytte i strandsona

Langneset: Om Storfjord Hotel får viljen sin, blir den gamle hytta på Langneset riven og erstatta med ei hytte som skal trekke til seg internasjonale gjestar.  Foto: FRÅ SØKNADEN SENDT SKODJE KOMMUNE.

Nyheter

(Sunnmørsposten) Ei eksklusiv hytte på Langneset i Skodje kjem i konflikt med friluftsinteresser og ålmenta sin tilgang til strandsona. Det meiner Forum for natur og friluftsliv i Møre og Romsdal.