– De som reiser til syden oftere enn de reiser med ferje skjønner ikke dette

De som er mest opptatt av om det er svele å få, skjønner ikke hvilken betydning ferjene har, mener Bernhard Riksfjord.

Bernhard Riksfjord. mener svært mange ikke skjønner ferjenes enorme betydning for distriktene.   Foto: Bjørn Brunvoll

Joachim Orvik, initiativtaker til ferjeprotesten.   Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

Den tidligere Aukra-ordføreren holdt mandag en appell under protestaksjonen mot økningen av ferjetakster som ble holdt i Molde. Riksfjord sier til Romsdals Budstikke at en økning i takstene på mellom 50 og 70 prosent vil være svært alvorlig for lokalsamfunnene som er avhengig av ferje.

– Blodåren

– Det bor 255.000 mennesker i Møre og Romsdal. Ferjene i fylket frakter hvert å over 12 millioner biler og passasjerer. Det er 48 ganger så mye som antall innbyggere, og det sier noe om hvor enormt viktig ferjene er. De som reiser av og til og er mest opptatt av om det er svele ombord skjønner ikke det, sier Riksfjord.

– Ferja er blodåren for mange lokalsamfunn. Økes takstene slik det er foreslått vil det få store konsekvenser. Å betale 70.000 kroner i året for å komme seg på jobb går ikke. Driver man forretning på Aukra og plutselig må kalkulere med en økning i transportkostnadene på 70 prosent så henger ikke budsjettet sammen.

Riksfjord mener de sentrale myndigheter må på banen for å løse problemet.

- Vi skal ha miljøferjer, og det er vel og bra. Men da må det følge midler med. Jeg skulle gjerne ha invitert fylkesordfører, samferdselminister og leder i samferdselsutvalget til en kaffe for å finne en løsning på dette. For her må det finnes en løsning, sier Riksfjord.

– Voldsom oppslutning

Det er Facebook-gruppa mot økte ferjetakster som står bak protestaksjonen mot ferjetakstene. Aksjonen ble startet for få uker siden og Facebook-gruppa har på kort tid fått over 21.000 medlemmer.

– Det har vært en voldsom oppslutning om protestaksjonen, det er tydelig at dette er en veldig alvorlig sak for mange, sier initiativtaker Joachim Orvik fra Midsund til Romsdals Budstikke.


Protesterer mot Autopass

Protestgruppa krever at fylkeskommunen ikke setter opp prisene eller endrer takstsonene på de over 20 ferjesambandene i fylket fra dagens nivå, og at vedtaket som allerede er gjort om å øke takstene med to takstsoner blir omgjort. En takstsone tilsvarer om lag 30 millioner kroner i inntekter for fylkeskommunen. Aksjonistene protesterer også mot innføringen av Autopass.

– I første omgang er protesten rettet mot fylkeskommunen og fylkestinget som vedtar takstene. Men vi krever også at fylkeskommunen og staten finner en løsning som gjør at fylkeskommunen får overføringer som samsvarer med utgiftene til ferjedriften, slik at kostnadene ikke bare dyttes ned til innbyggerne som er avhengig av ferjene, sier Orvik.

– Vi mener fylkeskommunen må være tydelig på spørsmålet om dette med underfinansiering, og vi krever at fylkeskommunen jobber systematisk opp mot staten for å finne ut av dette. Vi i gruppa har ikke grunnlag for å mene at det er underfinansiering, men fanger opp det vi har hørt fra politisk hold gjennom media.

– Avfolkning

Forslaget til takstøkning betyr blant annet at småbiler kan få en prisøking på over 70 prosent for en ferjetur uten rabatt.

– En tur fra Solholmen til Mordalvågen koster i dag 84 kroner uten rabatt. Den turen vil koste 144 kroner med de nye takstene. Jeg tror ikke man vil finne tilsvarende eksempel på en så høy takstøkning på så kort tid. Dette er veldig alvorlig for lokalsamfunnene som er avhengig av ferje. Det vil føre til økte levekostnader, økte kostnader for varer og tjenester fordi takstøkningen også vil ramme næringstransporten tungt. Det er ikke tvil om at det vil bli en avfolking i distriktet om dette gjennomføres, sier Orvik.