Statens vegvesen har vurdert flere alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden

- Møreaksen kommer best ut

Statens vegvesen har utredet også flytebruer over Romsdalsfjorden - Møreaksen kommer best ut.

Seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Statens vegvesen har utredet alternativ fjordkryssing for Romsdalsfjorden på bestilling fra Samferdselsdepartementet, og presenterte fredag formiddag rapporten.