Her er bruene som er vurdert

Her er bruløsningene i Vegvesenets rapport om alternativ for fjordkryssing.
Nyheter

Det er Statens vegvesen Region Vest som har utarbeidet skisser til mulige bruløsninger for Romsdalsfjorden. Det er samme team som har planlagt bru over Bjørnafjorden.