Advarte sterkt mot å gi fritak for eiendomsskatt til Midsund

Kommunedirektøren med klar beskjed til formannskapet som ville ta omkamp om eiendomsskatt i Midsund: – Vi utsetter oss sjøl for en vesentlig risiko.

ADVARTE: – Siden det ikke er rettspraksis på området, vil det være en mulighet for noen å få en juridisk avgjørelse på dette. Jeg vil derfor gå så langt at jeg sterkt advarer mot å gjøre dette, sa Arne Sverre Dahl om å fortsette jakten på fritak for eiendomsskatt for Midsund (og Sekken). Her med ordfører Torgeir Dahl i formannskapet tirsdag.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Da det nye formannskapet skulle vedta eiendomsskatten for Molde kommune i 2020, ble det en omkamp kommunedirektøren hadde lite sans for.