«Særdeles krevende» å sy sammen budsjettet for nye Molde de neste fire åra

De tre kommunene hadde som mål at lånegjelda ikke skulle overstige driftsinntektene. Istedet gjør nye investeringer at gjelda vil være nær 50 prosent høgere allerede i 2023. 

Øker gjelda: På veg mot nykommunen har Molde, Nesset og Midsund vedtatt investeringer som fører til mer lånegjeld. I økonomiplanen (2020-2023) vil netto lånegjeld øke fra 123,6 prosent av brutto driftsinntekter i 2020 til 143,2 prosent i 2023. Målet var å holde seg på 100 prosent.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Det har vært særdeles krevende å sy sammen budsjett for nye Molde, slår kommunedirektøren fast foran behandlingen av budsjett og økonomiplan for Molde kommune de neste fire åra.