– Vi er sterkt bekymret hvis skolenorge fratas verktøy for trygge skolemiljø

Dag Jostein Nordaker leder staben som utviklet Spekter, verktøyet mot mobbing som Datatilsynet sier er ulovlig. Nå er han sterkt bekymret for at skolene hindres i å skaffe nødvendig info i arbeidet mot mobbing.

SKOLENE HAR AKTIVITETSPLIKT: – Skolene skal sette i verk egnede tiltak, og det krever at situasjonen er undersøkt grundig nok. Å sette i verk tiltak på sviktende grunnlag, kan gjøre vondt verre, sier senterleder Dag Jostein Nordaker ve Læringsmiljøsenteret i Stavanger.   Foto: Maria Gilje Strand / Læringsmiljøsenteret

Nyheter

Som Rbnett nylig skrev, har grunnskolene i Romsdal og videregående skoler i fylket lagt verktøyet Spekter på is. Det gjør de i påvente av at Arendal får behandlet sin klage på at Datatilsynet forbød dem å bruke verktøyet.