Skal det fortsatt være nattero mellom 23 og 06?

Politiet er skeptisk til at Moldejazz skal ha «frikort» på dispensasjoner for støy.

Mye liv: Under og i tilknytning til Moldejazz er det mange konserter og mye festing i Molde. Her fra en av Di Derres flere konserter på Løkta.  Foto: Hogne Bø Pettersson

Nyheter

Dagens politivedtekter for Molde kommune sier i § 2-1 at «enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00».