Eide går inn i Hustadvika med et udekt merforbruk på 22,7 millioner kroner

Enhetene i Eide kommune hadde per 31. oktober et merforbruk på 16,1 millioner i forhold til budsjett. Ved slutten av 2019 antar rådmannen at beløpet vil stige til 17,6 millioner kr. I tillegg kommer 5,1 millioner fra 2018 som ikke er inndekt. Til sammen 22,7 millioner kr.

Historisk: Eide formannskap diskuterer kommuneøkonomien i historiens siste møte. F.v. John Helge Strand (V), Birgit Dyrhaug (Sp), ordfører Egil Strand (H), Rune Strand (Sp), Kari Nergård (Ap) og fungerende rådmann Per Sverre Ersvik. Foto: Oddbjørn Harnes  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Dette var meldingen formannskapet fikk på bordet da det holdt sitt siste møte i historien før ROBEK-kommunen Eide blir en del av Hustadvika kommune fra nyttår.