Kulturpris til Rauma historielag

Får prisen for sin innsats for å samle, bevare og videreformidle Raumas lokalhistorie.
Nyheter

Rauma historielag får Kulturprisen 2019 i Rauma. Det bestemte formannskapet i kommunen på sitt møte onsdag.

«Rauma historielag får prisen for sin innsats for å samle, bevare og videreformidle Raumas lokalhistorie. Historielaget ble stiftet i 2008 og har siden da produsert 12 årbøker med lokalhistorie fra hele Rauma, og har i tillegg en lang rekke prosjekter knytta til bevaring og formidling av lokalhistorie og kulturminner i Rauma», skriver Rauma kommune i en pressemelding.


Kulturpris til Kråkvikas venner

Formannskapet i Vestnes vedtok måndag at årets kulturpris skal gå til Kråkvikas venner.


– Rauma historielag er en verdig vinner, som gjør en viktig jobb med å dokumentere og ikke minst videreformidle historien i kommunen vår. Historielaget har ca. 280 medlemmer i dag, som engasjerer seg i samle og ta vare på historien i Rauma. Dette er et viktig arbeid som jeg er veldig glad for at historielaget gjør på en så god og dedikert måte, sier ordfører Yvonne Wold i den samme pressemeldinga.

Kulturprisen deles ut på et eget arrangement, som annonseres på et seinere tidspunkt.