Slik blir helsehuset i Nesset

Betonmast Røsand har vunnet kontrakten om å bygge det nye helsehuset i Nesset. – Veldig bra å få huset på plass, sier rådmann Anne Grete Klokset.

Sett fra fylkesvegen: Arbeidet på helsehuset starter til våren. Det planlegges til sammen 16 omsorgsleiligheter i bygget i tillegg til flere andre funksjoner.  Foto: Skisse: Brødrene Røsand Hæhre.

Nyheter

(DRIVA.NO) Kontrakten med Averøyfirmaet ble underskrevet i forrige uke. Entreprenørselskapet skriver på sin egen heimeside at bygget skal oppføres i massivtre, og at kontraktsverdien er på om lag 96 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Kommunens ramme for bygget er på 138 millioner kroner.