Molde og Kristiansund styrker samarbeidet:

Står sammen for å bevare lokale domstoler

Sorenskriverne i Molde og Kristiansund tar opp kampen mot Domstoladministrasjonens sentralisering.

Sterkere sammen: – Vi samarbeider godt i dag, men ønsker å samarbeide enda mer, sier sorenskriver Ole Ingar Ødegård i Nordmøre tingrett og sorenskriver Svein Eikrem (t. h.) i Romsdal tingrett.   Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Nyheter

Tingrettene i Molde og Kristiansund legger rivaliseringen mellom nabobyene til side når de nå går sammen om å bevare de lokale domstolene i Nordmøre og Romsdal.