Leder 21. november:

Viktig at kravene på grensa skjerpes

skjerpes: I fjor viste grensekontroller at altfor mange utenlandske vogntog ikke var skodd for norske vinterveger. I år skal kontrollene og kravene skjerpes. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

Det bilister frykter mest i trafikken er møte med utenlandske vogntog.

Nyheter

Fra 2014 til 2018 var det 140 dødsulykker med tunge kjøretøy på norske veger. I et land hvor trafikksikkerheten måles mot en visjon om at ingen skal omkomme i trafikkulykker er dette høge tall. En helt ny undersøkelse viser at det norske bilister frykter mest i trafikken er møte med utenlandske vogntog. 55 prosent av de spurte trekker fram utenlandske vogntog som sin største frykt i en undersøkelse YouGov har utført for Frende Forsikring.

Tidligere i høst har samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) varslet at kravene til tunge kjøretøy skal skjerpes fra vinteren. Dette går blant annet ut på økte midler til kontroller og økte krav til dekk og utstyr. 15. november ble Norge første land i verden som krever bruk av de beste vinterdekkene for tungbil, dekk merket med det såkalte «alpesymbolet».

I mange år har det vært ropt varsku om at mange utenlandske tunge kjøretøy kommer på oppdrag til Norge uten å være skodd for vintervegene vi har her. En rekke tragiske trafikkulykker seinere har kontrollen heldigvis blitt skjerpet og kravene til vogntogene strengere. Siden 2012 har antallet trafikkulykker med vogntog blitt mer enn halvert. Men det har imidlertid ikke vært den samme nedgangen i antall drepte de siste åra, som har ligget på mellom 13 og 20 årlig siden 2012.

Det er på ingen måte slik at alle ulykker mellom personbiler og vogntog er sistnevntes ansvar, ofte er det motsatte tilfelle. Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har gransket ulykker med vogntog og tallene viser at i 26 prosent av ulykkene var det vogntoget som var «utløsende enhet». I de aller fleste ulykkene var det andre trafikanter som forårsaket ulykka.

Det er heller ikke slik at utenlandske sjåfører nødvendigvis er dårligere kvalifisert. Men vi vet at det av ulike årsaker ofte er mangelfull standard på mange vogntog som kommer over grensa. I fjor vinter viste flere store grensekontroller dessverre at mange tunge kjøretøy aldri bør få kjøre på norske vinterveger. Det er uakseptabelt å slippe slike vogntog på flere titalls tonn ut på vegene.