Kommunen oppdaterte skolens iPader – slettet innholdet til elever og lærere

Molde kommune skal ta over ansvaret for Molde-skolens Ipader. Da det nye systemet skulle videreføres, skjedde det en feil.

IPAD-TABBE: Ved en feil har alt innhold som var lagret på harddisken IPad-ene til elever og lærere i Molde-skolen blitt slettet.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Feilen går ut på at alle appene flyttet plassering, og dette førte til at appene avinstallerte seg, for så å installere seg på nytt på IPad-ene hos alle elever og lærere fra 1. til 7. trinn i Molde-skolen. Oppsettet som var brukt skulle ikke fjerne innhold lagret på iPaden, men sammen med avregistrering av appene lå det en beskjed om å slette tilhørende data på appene, skriver fagseksjon skole i Molde kommune i et informasjonsbrev til foresatte.