Psykologane i helseføretaket får 10 millionar meir i lønn

Helse Møre og Romsdal gir psykologane eit stort lønnsløft frå 2020. - Det er ei anerkjenning av det gode arbeidet som blir gjort, og nødvendig for å sikre rekruttering.

– Våre psykologar gjer ein kjempejobb. Vi ønskjer å gi anerkjenning for dette gode arbeidet og sikre konkurransedyktige lønsvilkår for denne faggruppa i helseføretaket. Det er dei einige om, klinikksjef Karl-Arne Remvik i Klinikk for psykisk helse og rus og konstituert klinikksjef Elisabeth Siebke i Klinikk for kvinner barn og ungdom.   Foto: HMR

Nyheter

Dette skriv HMR i ei nyheitsmelding fredag.