Derfor er disse 11 årstalla viktige i høgskolens historie

Sjukepleierestudenter i Molde i 17.maitog på 1960-tallet. Dette er sjukepleieelever fra Nasjonalforeningens og Møre og Romsdal sykepleieskole, kull 12. .Til venstre går Åshild Kile, fanebærer er Margunn Gimmestad, bak henne går forstanderinnen ved sykepleieskolen, Thordis Kvarstein, og til høyre for henne (fremst i rekka til høyre ) går sykepleielærer Reidunn Marthinussen, og bak henne Liv Sagen.  Foto: Romsdalsmuseets fotoarkiv

Nyheter

1958:

Sykepleieskole etableres i Molde

1969:

Møre og Romsdal distiktshøgskole etableres etter anbefaling fra Ottosen-komiteen. Studiested i Molde, Kristiansand og Stavanger. Volda med studentopptak fra 1971.

Høgskolen i Molde Bachmann Bugge  Foto: Rigmor Hagen

Høgskolen 50 år

Molde heiv seg rundt da Stortinget ville opprette distriktshøgskoler. De første ble lagt til Stavanger, Kristiansand – og Molde

Andreas Bachmann (85) var første undervisningsleder da Distriktshøgskolen åpnet i 1969. I dag er dattera Kari Bachmann (45) dekan på Høgskolen. Studenttallet har gått fra 30 til 2500. Vi har møtt tidligere og nåværende ansatte og studenter.


1976:

Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal ble etablert (ble etter hvert styre for sju statlige høgskoler, og varte til 1994)

1977:

Møre og Romsdal distriktshøgskole ble delt i to separate høgskoler: Møre og Romsdal Distriktshøgskole Molde og Møre og Romsdal Distriktshøgskole Volda

1986:

Sykepleierhøgskolen i Molde overtas av staten

1987:

«Hernes-utvalget» nedsettes for å utrede reform i høgere utdanning

1994:

Høgskolereform: 98 statlige høgskoler slås sammen til 26. Høgskolen i Molde etableres 1.8.1994

Inventarnr. R.Fot.35508_conv Motiv Nye DH i Molde..Trykt i RB 23.12.1993 Avbildet person Direktør Kjell Bugge. Avbildet sted Norway Møre og Romsdal Molde Motivemneord Interiør Bygning Sal Personer Portrett 1pers mann Kommenter eller foreslå endringer Historikk Fotografering (Før 1994) Fotograf Romsdals Budstikke Rettigheter Copyright Romsdalsmuseet Høgskolen i Molde feirer jubileum. Historiske bilder.  Foto: RB Høgskolen

1998:

Første mastergradsstudium godkjennes – i logistikk. Flere masterstudier følger.

2002:

Første doktorgradsprogram godkjennes – i logistikk.

2010:

Høgskolen i Molde akkrediteres som vitenskapelig høgskole i logistikk.

2015:

Starter doktorgradsprogram i helse- og sosialfag sammen med Høgskolen i Volda.

Tidligere rektor/direktør Kjell Bugge og informasjonsrådgiver Jan Ragnvald Eide har hjulpet Romsdals Budstikke med årstall og bilder.


– Vi var bare to damer den første tida. Det har endra seg radikalt

Det første kullet på Distriktshøgskolen hadde to kvinnelige studenter. Mary Ellingseter Skram (71) husker gode år.

– Høgskolen er en berikelse for regionen

Høgskolen har et budsjett på 250 millioner kroner. – Det er tilstrekkelig til dagens drift, sier direktør Gerd Marit Langøy, som ønsker et løft til campusutvikling.

– Det er bare å gratulere!

Studentene velger Molde på grunn av godt renomme. Som bonus kommer beliggenheten, ifølge Studenttingets leder Markus Lilleheil.

– Man kunne være frisk i replikken, og «synge ut»

Tidligere rektor og direktør Kjell Bugge er stolt av Høgskolens faglige tilbud. – Høgskolen har holdt seg til det de er gode på, og har motstått fristelsen til å kaste seg på «moteriktige» studieretninger.

«Hernes må fjernes», lød taktfaste protestrop

Distriktshøgskolen slo seg sammen med Sykepleierhøgskolen i 1994 under den omstridte høgskolereformen.