– Høgskolen er en berikelse for regionen

Høgskolen har et budsjett på 250 millioner kroner. – Det er tilstrekkelig til dagens drift, sier direktør Gerd Marit Langøy, som ønsker et løft til campusutvikling.

Molde Høyskolen Gerd Marit Langøy  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Opp gjennom åra har DH og Høgskolen hatt skiftende ledelsesstruktur. I dag praktiserer Høgskolen i Molde valgt rektor og direktør som øverste ledelse. Gerd Marit Langøy er direktør på sjuende året, Steinar Kristoffersen har vært rektor siden 2017.