Innspillmøte om ekspertutvalgets rapport:

Lokale aktører stiller hos Elvestuen

Raudsand- tilhengere og -motstandere vil kommentere ekspertutvalgets rapport om farlig avfall.

FIKK RAPPORT: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og utvalgsleder Ingrid Lorange, da ekspertutvalget overleverte sin rapport 4. november. Nå kommer innspill til rapporten.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Nyheter

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen holder fredag 15. november innspillsmøte om anbefalingene fra ekspertutvalget om farlig avfall. På møtet vil berørte aktører få muligheten til å gi sine innspill til utvalgets rapport. Anbefalingene i rapporten berører en rekke aktører, som industribedrifter, avfallsbehandlere og kommuner.