Kristin Sørheim (Sp) vil ha folk og næringsliv til å protestere mot dyrere ferjereiser

Lover mer penger om to år

Kommer Senterpartiet i regjering høsten 2021, lover både Kristin Sørheim og Jenny Klinje at partiet vil gi ferjefylker som Møre og Romsdal mer penger til ferjedrift.

VIL GI MER PENGER TIL FERJEDRIFT: – Vi har nok ingen forhåpning om at våre forslag om mer penger til ferjedrifta blir vedtatt i Stortinget, men det er viktig å vise at det er mulig å bruke penger annerledes enn regjeringa legger opp til, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp). Om to år kan situasjonen være en annen.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

– Det hadde vært bra for Møre og Romsdal om innbyggerne og næringslivet samla seg og gikk mot regjeringa for å få mer penger til ferjedrift. Vi så at det var mulig å rokke ved regjeringas pengebruk da bompengeopprøret kom i vår. Når vi i Møre og Romsdal får mye mindre penger til å innføre miljøferjer, er det ingen liten filleting. Det er en systemfeil der kystfylkene som har mange ferjesamband, blir ramma helt urettferdig, sier lederen av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp) til Romsdals Budstikke.