Istad styrket i troen på at NVE sier nei til Statnetts søknad

Daglig leder Gerhard Eidså i Istad Nett er styrket i troen på at NVE vil avslå Statnetts søknad om omklassifisering av det viktige overføringsnettet mellom Ørskog, Viklandet og Istad til regionalnett.

Daglig leder: Gerhard Eidså i Istad Nett AS.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Bakgrunnen er en avgjørelse NVE har tatt i en sak i Sogn og Fjordane. NVE sier i avgjørelsen at det kun er anleggets driftsmessige funksjon som er avgjørende for om et anlegg skal være transmisjonsnett, det vil si overføringsnett. Avgjørelsen går rett inn i problemstillingen Statnett og Istad nå strides om. Istad mener Statnett ikke må få omklassifisere og selge viktige deler av sitt overføringsnett i Møre og Romsdal.