Elevane på Gjermundnes til kamp for skulen

– Ikkje bryt lovnadene

– Politikarane i fylkestinget må innfri lovnadene om å satse på skulen vår, ikkje bygge ned tilbodet, er meldinga frå elevrådet ved Gjermundnes vidaregåande skule.

ENGASJEMENT: Stort engasjement mot kutt på Gjermundnes. Frå venstre Magnus Furset Kormeset, Klara Sloth-Fjordside, Jenny Elise Opstad, Vegard Breivik og Amund Gunnerød Antonsen.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Det er uro både blant elevar og tilsette på Gjermundnes, Skulen har i dag 130 elevar og 50 tilsette. I forslaget frå fylkesrådmannen blir allmennfagleg påbygging foreslått flytta til Åndalsnes, vg2 industritekonlogi blir foreslått avvikla.