Slik kan kjøpet finansieres

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl skisserer i sin saksutredning flere måter Molde kommune kan finansiere et oppkjøp av aksjer i Istad på.

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl skisserer i sin saksutredning flere måter Molde kommune kan finansiere et oppkjøp av aksjer i Istad på.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kommunedirektøren viser til at Molde kommune ved utgangen av 2019 "besitter en ikke ubetydelig kapital stående på ulike fond".