Ber om at deponiplanene på Raudsand behandles på nytt i nye Molde kommune

Molde Sp, KrF, Venstre og FrP har signert og sendt avgårde et brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor de peker på en rekke årsaker til hvorfor reguleringsplanen for Raudsand bør behandles på nytt.
Nyheter

I brevet skriver de at dette er en stor og kompleks sak, med stor innvirkning for hele regionen. De ber derfor om at kommunal- og moderniseringsdepartementet sender planen tilbake til nye Molde kommune for behandling før endelig avgjørelse tas.

De begrunner blant annet ny behandlingsrunde med at det foreligger en rekke innsigelser fra Møre og Romsdal fylkeskommune og flere nabokommuner mot planen, og skriver at det ikke er gjennomført mekling.

De mener også at det er den nye kommunen som må ta ansvaret for planen og gjennomføring av tiltak, og at det er det nye kommunestyret som bør være det som vedtar planen.

«Hele den nye kommunen blir berørt av planene og det er nødvendig at det nye kommunestyret får mulighet til å sette seg godt inn i saken og ta stilling til ulike problemstillinger», skriver de i brevet.

De drar også fram argumenter mot at det nasjonale deponiet for farlig avfall skal ligge på Raudsand, og viser til innsigelser fra nabokommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal.

Molde Rødt, MDG og SV, samt Nesset Ap, har alle undertegnet og sendt et tilsvarende brev tidligere.


Laber respons frå «nei»-partia - Initiativtakar Rødt Molde skuffa og overraska

Få ville signere deponibrev

Berre fire parti ville signere brev til kommunalministeren, med protest mot påståtte formelle feil i behandlinga av reguleringsplanen for Raudsand.