Hør nå her

Vi har snakket med fem engasjerte mennesker om deres hjertesaker. Hva driver dem? Hvordan jobber de for å få endring? Blir de hørt? Vi har også tatt en prat med en kommunikasjonsekspert om hvordan man skal nå gjennom med et budskap.

«Håpet mitt er at det jeg skriver utgjør en forskjell»

Nyheter
Eva Kvendbø (41) fra Ålvundfjord i Sunndal, bor i Molde.

Klinisk ernæringsfysiolog. Aktiv i flere grupper på sosiale medier, spesielt i saker som gjelder byutvikling, tilrettelegging for barnefamilier, sykkelframkommelighet i Molde og likestilling.