Slik har fylket kommet fram til kuttforslaga:

Utdanningssjefen om skolekuttene: – Dramatisk for oss

– I valget mellom å prioritere noen få og de mange, så har vi valgt å prioritere de mange. I stedet for å gi dyre og eventuelt gode tilbud til noen få, sier fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

– Vi må tenke på utdanningstilbudet som helhet, sier fylkestutdanningssjef Erik Brekken.  

Nyheter

(Sunnmørsposten): På bestilling fra fylkestinget, har utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune lagt fram en rapport om skolestrukturen og forslag til hvordan skolene kan spare 100 millioner.