– Fylkeskommunen ønsker å kutte I framtida til barn og unge i Møre og Romsdal. Det synes vi er helt uhørt

Elevorganisasjonen arrangerer demonstrasjon mot kuttforslagene i de videregående skolene i fylket. Fræna videregående skole er blant skolene som rammes hardt. Elevrådslederen beskriver det som hårreisende.

- UHØRT: Håvard Bævre Ellingsgård er politisk nestleder i elevorganisasjonen i Møre og Romsdal. Det er de som står bak organiseringen av demonstrasjonen, som kom i gang på initiativ fra alle elevrådene og elevorganisasjonen. Han kaller fylkets kuttplaner for «uhørt».  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Tirsdag la fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik fram en rekke kuttforslag i den videregående skolen i fylket. Utdanningssektoren er pålagt å spare 50 millioner kroner i året. Kuttene innebærer blant annet at studietilbud slås sammen, flyttes eller avvikles.